dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!ยินดีต้อนรับสู่กระดานสนทนา Sombatlegal

กระดานสนทนานี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่าน
โปรดตั้งกระทู้ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์


<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติมาตรา 75 อีกครับ (วัฒน์) 2009-03-092009-03-0911252
 
กระทู้ปกติจะเป็นพระคุณยิ่ง ขอคุณครับ (วัฒน์) 2009-03-112009-03-1113841
 
กระทู้ปกติการเลิกจ้างพนักงาน (ครีม) 2009-03-102009-03-1216361
 
กระทู้ปกติเปลียนสภาพการทำงาน (ภัทรา) 2009-03-112009-03-1213491
 
กระทู้ปกติคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานกลั่นแกล้งให้โทษทางวินัยผู้ร้องทุกข์ฟ้องศาลหมิ่นประมาทรายบุคคลได้หรือไม่ (ผู้รับกรรม) 2009-03-112009-03-1419493
 
กระทู้ปกติอยากจะใคร่ขอปรึกษาเรื่องประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (Vinusnun) 2009-03-152009-03-1514531
 
กระทู้ปกตินายจ้างออกใบเตือนกล่าวหา ชี้แจงแล้วไม่ฟัง เพื่อแผนไม่ยอมจ่ายค่าชดเชย (ต่าย) 2009-03-132009-03-1517581
 
กระทู้ปกติถูกเลิกจ้าง (วรรณเพ็ญ) 2009-03-132009-03-1619022
 
กระทู้ปกติการลากิจ (วุ้น) 2007-04-292009-03-1623452
 
กระทู้ปกติสัญญาจ้าง เงื่อนไขแปลกๆไหมคับ (สงสัย) 2009-03-122009-03-1616501
 
กระทู้ปกติการลาออกโดยขอให้มีผลก่อนกำหนดการบอกกล่าวล่วงหน้าในสัญญาจ้าง (jan) 2009-03-162009-03-1614021
 
กระทู้ปกติการลากิจ -- วัตถุประสงค์ (zaxx) 2009-03-122009-03-1637333
 
กระทู้ปกติถูกเลิกจ้าง (ฟ้า) 2009-03-162009-03-1712443
 
กระทู้ปกติท้องเลยโดนบีบให้ออกจากงาน แก้ไขได้มั้ย (แม่มือใหม่) 2009-03-172009-03-1715191
 
กระทู้ปกติปิดบริษัทฯเก่าแล้วเปิดชื่อใหม่ จะไม่จ่ายค่าชดเชย (ying) 2009-03-172009-03-1818161
 
กระทู้ปกติบริษัทให้หยุดงานชั่วคราวโดยจ่าย 50% (สาธิต) 2007-04-212009-03-1820242
 
กระทู้ปกติสิทธิพักร้อน (บุคคล) 2009-03-172009-03-1818722
 
กระทู้ปกติอยากรู้ข้อกฎหมายว่าด้วย หุ้นส่วน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร (top-gun) 2009-03-182009-03-1812430
 
กระทู้ปกติการฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยกรณีจำใจลาออก (โอ๋) 2009-03-052009-03-1911822
 
กระทู้ปกติเงินบอกกล่าวล่วงหน้า (ใบไผ่) 2009-03-192009-03-2013372
 
กระทู้ปกติขอคำปรึกษาด่วนครับ (คนตกงาน) 2009-03-192009-03-2012732
 
กระทู้ปกติบริษัทลาออกให้เอง (ด่างแดน) 2009-03-212009-03-2313022
 
กระทู้ปกติลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว (ฝ่ายบุคคลมือใหม่) 2009-03-202009-03-2317593
 
กระทู้ปกติข้อสงสัยกฎหมายแรงงาน (พรเทพ) 2009-03-232009-03-2424361
 
กระทู้ปกติกม.แรงงานเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานขาย (แก้วตา) 2009-03-222009-03-2430532
 
กระทู้ปกติหนักใจ มากๆ (ครนมีเคราะห์) 2009-03-162009-03-2413042
 
กระทู้ปกติขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคดีความการค้ำประกัน (คนค้ำประกัน) 2009-03-192009-03-2512741
 
กระทู้ปกติขอคำแนะนำช่วยเหลือด่วนครับ (พนักงานคนหนึ่ง) 2009-03-132009-03-2514721
 
กระทู้ปกติได้หนังสือตักเตือนแบบไม่เป็นธรรม (KUL) 2009-03-252009-03-2526601
 
กระทู้ปกติขอคำปรึกษาด่วนครับ กังวลมาก (ลูก 3) 2009-03-192009-03-2517116
 

<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.