dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!ยินดีต้อนรับสู่กระดานสนทนา Sombatlegal

กระดานสนทนานี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่าน
โปรดตั้งกระทู้ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์


<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติพนักงาน Part time (เบอรรี่) 2010-03-312010-04-0612011
 
กระทู้ปกติเอกสารราชการ (กรกนก) 2010-03-312010-04-0610411
 
กระทู้ปกติจำนวนพยาน ในเอกสารสัญญาจ้าง (ploypapas) 2010-03-302010-04-0620151
 
กระทู้ปกติการลาคลอด (เอลิกา) 2010-04-052010-04-0610252
 
กระทู้ปกติลากิจแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ (ชัยณรงค์) 2010-04-052010-04-0714792
 
กระทู้ปกติลูกจ้างแจ้งประวัติการทำงานเท็จ นายจ้างมารู้ทีหลังสามารถให้ออกโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่ (นายจ้างมือใหม่) 2010-04-022010-04-0717322
 
กระทู้ปกติสอบ อบต.ได้ แต่ติดสัญญาจ้าง งานกับบรัษัทที่ทำงานอยู่ ณ ปัจจุบัน ทำอย่างไรดี (หนู) 2010-04-032010-04-0710871
 
กระทู้ปกติอดีตนายจ้างฟ้องค่าเสียหายจากการออกจากงาน (TK) 2010-04-042010-04-0713143
 
กระทู้ปกติกรรมการลูกจ้างกับบริษัทปิดกิจการ (กรรมการลูกจ้าง) 2010-04-052010-04-0711392
 
กระทู้ปกติความผิดร้ายแรง (สงสัย) 2010-04-062010-04-0711652
 
กระทู้ปกติเลิกจ้างไม่เป็นธรรม (banknote) 2010-04-062010-04-0713972
 
กระทู้ปกติวันหยุดพักผ่อนประจำปี (son) 2010-04-062010-04-079881
 
กระทู้ปกติเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของกฏหมายประกันสังคมกับกฏหมายประกันตนว่าต่างกันอย่างไร (Nattawat Samosorn) 2010-04-122010-04-1210950
 
กระทู้ปกติสอบ อบต.ได้ แต่ติดสัญญาจ้าง งานกับบรัษัทที่ทำงานอยู่ ณ ปัจจุบัน ทำอย่างไรดี (หนู) 2010-04-032010-04-1311552
 
กระทู้ปกติอยากทราบความหมายลูกจ้างเงินรายได้ (ตัวแทนลูกจ้างเงินรายได้รัฐ) 2010-04-152010-04-1510320
 
กระทู้ปกติโดนบีบบังคับให้ลาออก (NUN) 2010-04-092010-04-1613041
 
กระทู้ปกติกรณีลาคลอดแล้วสมัครงานที่ใหม่ (joy) 2010-04-102010-04-1614121
 
กระทู้ปกติเงินค้ำประกัน (รัตนะ) 2010-04-112010-04-1614701
 
กระทู้ปกติการเกษียณอายุ (ประภัทร์) 2010-04-112010-04-1622741
 
กระทู้ปกติลาป่วยไม่ได้รับเงิน (สหายป่า) 2010-04-122010-04-1610011
 
กระทู้ปกติการคิดเงินเดือน อยากทราบว่าเอาเงินเดือน+โอที !!! (tang) 2010-04-172010-04-1711381
 
กระทู้ปกติสอบถามเรื่อง เงินรางวัลการขาย ของพนักงานขาย (kimhun) 2010-04-062010-04-1713301
 
กระทู้ปกติบัญชี (onvee) 2010-04-182010-04-1811670
 
กระทู้ปกติลาออกไม่ได้รับเงิน (ปรายฟ้า) 2010-04-172010-04-1912141
 
กระทู้ปกติบริษัท ให้เขียนสัญญาใหม่ (หนูอยากรู้) 2010-04-172010-04-1911661
 
กระทู้ปกติที่ปรึกษา (HR) 2010-04-192010-04-1913350
 
กระทู้ปกติขอคำแนะนำหน่อยค่ะ (ขนิษฐา) 2010-04-202010-04-219851
 
กระทู้ปกติกรณีถูกเลิกจ้างก่อนหมดอายุสัญญาทำอะไรได้บ้าง (กบอ้วน) 2010-04-222010-04-2213651
 
กระทู้ปกติขอคำปรึกษาคะ (chariff) 2010-04-212010-04-2211131
 
กระทู้ปกติการลาพักผ่อนประจำปี (ชารินี) 2010-04-212010-04-2211481
 

<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.