dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!ยินดีต้อนรับสู่กระดานสนทนา Sombatlegal

กระดานสนทนานี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่าน
โปรดตั้งกระทู้ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์


<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติลาออก ไม่เป็นไปตามระเบียบของบริษัท ฯ จะมีผลกระทบอะไรบ้างค่ะ (น้องใหม่) 2010-09-192010-09-2114531
 
กระทู้ปกติการหักเงินลูกจ้างค่าทำประกันชีวิต (งง) 2010-09-182010-09-2112041
 
กระทู้ปกติวันหยุดตามประเพณี (ผู้ไม่สันทัดเรื่องกฎหมาย) 2009-11-142010-09-2118414
 
กระทู้ปกติการขอให้พนักงานลงชื่อเพื่อนำไปประกอบการขอสวัดิการ (amnart) 2010-09-222010-09-2210311
 
กระทู้ปกติลาป่วย (ออย) 2010-09-222010-09-229471
 
กระทู้ปกติการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพนักงาน (ต้น) 2010-09-222010-09-2244731
 
กระทู้ปกติชั่วโมงการทำOT (HR Payroll) 2010-09-222010-09-2211620
 
กระทู้ปกติการขอให้พนักงานลงชื่อเพื่อนำไปประกอบการขอสวัดิการ (amnart) 2010-09-222010-09-239101
 
กระทู้ปกติถูกฟ้องล้มละลายจะหมดสิทธิการประกันตนหรือไม่ (ธนกฤษ์ สุทธิบุตร) 2010-09-202010-09-2312651
 
กระทู้ปกติต้องการออกจากงาน แต่ติดสัญญา (เอก) 2010-09-152010-09-2311621
 
กระทู้ปกติ5% (บรรพต) 2010-09-242010-09-248320
 
กระทู้ปกติสัญญาจ้างมีปัญหาหรือไม่ (punnee) 2010-09-272010-09-2710441
 
กระทู้ปกติลดเงินเดือน/ตำแหน่ง (เพลิน) 2010-09-232010-09-2711261
 
กระทู้ปกตินายจ้างเห็นแก่ได้ (อิเลฟเว่น) 2010-09-232010-09-2711211
 
กระทู้ปกติตามกฎหมายแรงงานไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้ไหมครับ (chai) 2010-09-252010-09-2717061
 
กระทู้ปกติถามเรื่องกฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการเปลี่ยนวันหยุดและค่าล่วงเวลา (เคน) 2010-09-272010-09-2715522
 
กระทู้ปกติถูกลดเงินเดือน (Oatami) 2008-01-042010-09-2839312
 
กระทู้ปกติเรียนท่านที่ปรึกษา (bk) 2010-09-282010-09-2910554
 
กระทู้ปกติบริษัทเลิกจ้างและให้เซ็นใบลาออก (Lucky_pk) 2010-09-282010-09-3015312
 
กระทู้ปกติเรื่องปัญหาค่าล่วงเวลา (ศูนย์รับยื่นวีซ่าของประเทศหนึ่) 2010-09-282010-09-3012772
 
กระทู้ปกติศาลแรงงานชั้นต้นพิพากษาแล้วแต่จำเลยอุทรณ์ ทำไงต่อครับ รบกวนครับ ขอบคุณครับ (อมร) 2010-10-012010-10-0114641
 
กระทู้ปกติย้ายสถานประกอบการในอนาคต แต่บริษัทระบุในสัญญาจ้างลูกจ้างใหม่ไม่จ่ายสวัสดิการย้ายโรงงาน (hamu) 2010-10-012010-10-0112721
 
กระทู้ปกตินายจ้างถูกผู้ตรวจแรงงานกลั่นแกล้ง (นายจ้างไม่ได้รับความยุติธรรม) 2010-10-052010-10-0510871
 
กระทู้ปกติโอนย้ายเหมือนบีบให้ลาออกเอง (โอนย้ายเหมือนบีบให้ลาออกเอง) 2010-10-012010-10-0512541
 
กระทู้ปกติต้องการลาออกจากงาน(ยาวหน่อยน่ะค่ะ รบกวนด้วยค่ะ) (คนไม่มีความรู้กฎหมาย) 2010-09-292010-10-0515181
 
กระทู้ปกติเงินชดเชยจากบริษัทต่างชาติที่โดน Take Over (ดาว) 2010-09-222010-10-0515551
 
กระทู้ปกติเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้ไหมครับ (admin) 2010-10-062010-10-0713421
 
กระทู้ปกติสูตรการคำนวณเงินกรณีผิดสัญญาการลาศึกษาต่อภายในประเทศ (ข้าว) 2010-10-062010-10-0925252
 
กระทู้ปกติลูกจ้างชั่วคราว ถูกเลิกจ้าง จะสามารถร้องเรียนอะไรได้บ้าง (คนไม่มีที่พึ่ง) 2010-10-112010-10-119740
 
กระทู้ปกติลูกจ้างธุรการการเงิน 2 เดือน ทิ้งงานอ้างว่าอยู่ช่วงทดลองงานไม่ต้องส่งงานก็ได้ (ณรงค์) 2010-10-082010-10-1110731
 

<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.