dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!ยินดีต้อนรับสู่กระดานสนทนา Sombatlegal

กระดานสนทนานี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่าน
โปรดตั้งกระทู้ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์


<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 [128] 129 130 131 132 133 134 135 136 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติหยุดงานในวันรัฐประหาร นายจ้างสามารถหักวันลากิจหรือพักร้อนได้หรือไม่ (ธิดารัตน์) 2006-09-212006-09-2317821
 
กระทู้ปกติหักค่าไฟจากค่าจ้าง (สุมาลี สุนทร) 2006-05-262006-05-3014771
 
กระทู้ปกติการออกหนังสือรับรองการทำงาน (polymer) 2008-04-232008-04-2325031
 
กระทู้ปกติเลิกจ้างด้วยวาจาทำได้หรือไม่ (กระปอม) 2007-09-212007-09-2515321
 
กระทู้ปกติค่าชดเชย (HR ฝึกหัด) 2007-07-102007-07-1011011
 
กระทู้ปกติสวัสดิการ กับ ภาษี (วรสิริ) 2007-04-242007-05-0229781
 
กระทู้ปกติบริษัทให้พักเที่ยงแค่40นาที ได้หรือ? (เก็บกด) 2007-02-202007-02-2116731
 
กระทู้ปกติเลิกกิจการ หรือปิดโรงงาน ต้องจ่ายค่าชดเชยอย่างไร (อยากรู้ครับ) 2006-10-180000-00-0014160
 
กระทู้ปกตินายจ้างให้เดินทางไปต่างจังหวัดแต่ไม่ได้เบี้ยเลี้ยง (พนักงานขาย) 2006-06-072006-06-0713721
 
กระทู้ปกติถูกสั่งให้ย้ายแผนกไปทำงานที่ไม่ใช่งานเดิม (ผู้ถูกกลั่นแกล้ง) 2007-04-022007-04-0218481
 
กระทู้ปกติฝากช่วยตอบปัญหา (ปรีชา ไกรสิริเดช) 2007-01-302007-02-0516461
 
กระทู้ปกติถ้ายื่นใบลาออกขณะทดลองงาน (น.หนู) 2008-02-182008-02-1913831
 
กระทู้ปกติลาคลอด (MMM) 2007-12-272007-12-2817811
 
กระทู้ปกติแย้งความเห็นเรื่องให้ออกเพราะตั้งครรภ์ (ปรีชา ไกรสิริเดช) 2007-02-172007-02-1813271
 
กระทู้ปกติถูกกลั่นแกล้ง (แป้ง) 2007-02-082007-02-1014021
 
กระทู้ปกติครบอายุสัญญาแล้วบริษัทจะจ้างต่อเพื่อเลี่ยงการชดเชย (พีระณัฐ) 2007-01-102007-02-0512831
 
กระทู้ปกติเกษียณอายุ (lek) 2006-12-062006-12-0612721
 
กระทู้ปกติปัญหาคาใจ (การ์ตูน) 2006-11-132006-11-1413531
 
กระทู้ปกติค่าเที่ยวแทนค่าล่วงเวลาทำได้หรือไม่เพียงใด (ฝ่ายบุคคล) 2006-06-052006-06-0512571
 
กระทู้ปกติการลาป่วย (มยุรี) 2007-12-062008-02-1113091
 
กระทู้ปกตินายจ้างไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ฯลฯ (คิด สายลม) 2007-02-142007-02-1515711
 
กระทู้ปกติถูกไล่ออกข้อหาเล่นการพนัน (พนักงาน) 2007-01-232007-01-2417191
 
กระทู้ปกติสัญญาว่าจ้าง ที่ระบุการไม่จ่ายค่าชดเชย (ลูกจ้าง) 2007-11-292007-11-2912111
 
กระทู้ปกตินายจ้างเลิกจ้างได้หรือไม่ (พนักงานบริษัทเอกชนแห่งเดิม) 2007-04-232007-04-2310461
 
กระทู้ปกติขอถามว่าจะเบิกค่าล่วงเวลาได้หรือไม่ (น.ป.) 2007-02-222016-09-1038553
 
กระทู้ปกติเปลี่ยนเวลาทำงาน (ครองธิเบศร) 2007-02-142007-02-1517641
 
กระทู้ปกติเปลี่ยนหน้าที่ (สงสัย) 2006-11-292006-11-2912311
 
กระทู้ปกติด่วน...! ยกเลิก พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่...... !!!!!! (สับสนมาก) 2008-03-132008-03-1717521
 
กระทู้ปกติถูกปลดจากหัวหน้าและไม่ขึ้นเงินเดือน (พรึก) 2007-05-082007-05-0912281
 
กระทู้ปกติขอลดตำแหน่ง แต่ถูกให้ออกงาน ผมจนตรอกแล้วครับ (คนจนตรอก) 2007-03-222007-03-2513711
 

<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 [128] 129 130 131 132 133 134 135 136 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.