dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!



ยินดีต้อนรับสู่กระดานสนทนา Sombatlegal

กระดานสนทนานี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่าน
โปรดตั้งกระทู้ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์


<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเลี้ยงชีพ (enigma) 2011-06-182011-06-2113871
 
กระทู้ปกติพนักงานเกษียณ 60 ปี (HR มือใหม่) 2011-06-172011-06-2016511
 
กระทู้ปกติการหักเงินเดือน (MR) 2011-06-162011-06-1714401
 
กระทู้ปกติค่าแรงในวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ และวันแรงงาน (M) 2011-06-162011-06-1718571
 
กระทู้ปกติการปรับโครงสร้างตำแหน่งใหม่ (เจิน) 2011-06-152011-06-1615741
 
กระทู้ปกติสลับวันหยุดมีหมดอายุมั้ย (แจม) 2011-06-152011-06-1513231
 
กระทู้ปกติส่งเรื่องลาออกเรียบร้อยแต่นายจ้างจะไม่จ่ายเงิน (เซต) 2011-06-142011-06-1511411
 
กระทู้ปกติบริษัทขายกิจการ มีการโอนย้ายพนักงาน แต่ไม่นับอายุงานต่อเนีองจากบริษัทเดิม (วงลดา) 2011-06-132011-06-1344081
 
กระทู้ปกติค่าชดเชยกรณ๊ปิดโรงงาน (แมว) 2011-06-072011-06-0812831
 
กระทู้ปกติ1 ในคณะกรรมการลูกจ้าง (เสียสละ) 2011-06-072011-06-0812581
 
กระทู้ปกติบริษัทแจ้งให้เข้าไปชี้แจง (ลูกจ้างเก่า) 2011-06-042011-06-0610481
 
กระทู้ปกติถามเรื่องการจ่ายเงินเดือนกรณีเข้างานใหม่ (พนักงานใหม่) 2011-06-042011-06-0615841
 
กระทู้ปกติขยายวันทดสองงาน (งง) 2011-06-022011-06-0314381
 
กระทู้ปกติการเปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ (ผู้สงสัย) 2011-06-022011-06-0229731
 
กระทู้ปกติผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล (เกียรติกร) 2011-05-302011-06-0218491
 
กระทู้ปกติการลาออก (คนทำงาน) 2011-05-302011-05-3112711
 
กระทู้ปกติทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงาน (ปลา) 2011-05-282011-05-2918911
 
กระทู้ปกตินายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าชดเชยครบแล้วให้ลูกจ้างออกจ้างงานทันที่ได้หรือไม่ (chu) 2011-05-282011-05-2911901
 
กระทู้ปกติถูกให้ออก (Watcharapong) 2011-05-272011-05-2813351
 
กระทู้ปกติเรื่องค่าชดเชย (ดา) 2011-05-272011-05-2712861
 
กระทู้ปกติถูกส่งไปทำงานต่างประเทศ (SEE 41) 2011-05-262011-05-2713581
 
กระทู้ปกติเรื่องโอนย้ายกิจการค่ะ (อรอนงค์) 2011-05-232011-05-2615811
 
กระทู้ปกติแต่งตั้งกรรมการลูกจ้าง (พล) 2011-05-212011-05-2411251
 
กระทู้ปกติการหักเงินเดือนค่าประกันสังคม (นางผ่องพรรณ) 2011-05-202011-05-2017971
 
กระทู้ปกติลูกจ้างขาดงานแต่ไปฟ้องศาลแรงงานว่าถูกเลิกจ้างและเรียกร้องค่าชดเชย (สปาภูเก็ต) 2011-05-122011-05-1813631
 
กระทู้ปกติเงินโบนัสและการขึ้นเงินเดือน (แมว) 2011-05-112011-05-1215461
 
กระทู้ปกติจ้างเหมาพนักงานขับรถ กับเงินค่าชดเชย (นัทพงษ์) 2011-05-112011-05-1213531
 
กระทู้ปกติปรึกษากฏหมายเกี่ยวกับการจ้างงานครับ (krit) 2011-05-092011-05-1213521
 
กระทู้ปกติการย้ายสถานประกอบการหรือย้ายสถานที่ทำงานแห่งใหม่เข้า มาตรา ๑๒๐ หรือไม่ (HR มือใหม่) 2011-05-012011-05-0212741
 
กระทู้ปกติค่าชดเชย (อิ่ม) 2011-04-302011-05-0211301
 

<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 



Copyright © 2010 All Rights Reserved.