dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!ยินดีต้อนรับสู่กระดานสนทนา Sombatlegal

กระดานสนทนานี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่าน
โปรดตั้งกระทู้ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์


<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติข้อบังคับบริษัท (ไม่เข้าใจ) (สุภาภรณ์) 2009-10-022009-10-0212321
 
กระทู้ปกติไม่เข้าใจการจ่ายค่าชดเชยพิเศษ (นายจ้าง สีลม) 2009-10-022009-10-029831
 
กระทู้ปกติลดตำแหน่งพนักงาน (นายจ้าง) 2009-10-022009-10-0229031
 
กระทู้ปกตินายจ้างชิงเลิกจ้างก่อนอายุงานครบ6ปีแค่ 28วัน (ทิพย์) 2009-10-022009-10-0212401
 
กระทู้ปกติพนักงานรายวันต้องมีกำหนดเกษียณอายุหรือไม่ (b) 2009-09-292009-09-3011251
 
กระทู้ปกติทำล่วงเวลาแต่ไม่ให้โอที (อรทัย) 2009-09-292009-09-3012361
 
กระทู้ปกตินายจ้างขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างโดยขอยกเลิกสวัสดิการต่างๆ (SS) 2009-09-272017-07-0415441
 
กระทู้ปกตินายจ้างมีคำสั่งเป็นหนังสือให้โยกย้ายไปทำงานอีกบริษัทหนึ่งซึ่งป็นอีกนิติบุคคล เป็นบริษัทในเครือ (SS) 2009-09-272009-09-2812601
 
กระทู้ปกตินายจ้างขู่ฟ้องลูกจ้าง (ลูกจ้างผู้เรียกร้อง) 2009-09-252009-09-2812921
 
กระทู้ปกติปัญหาถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากเยอรมัน (Employee in German Co.) 2009-09-252009-09-2814081
 
กระทู้ปกตินายจ้างไมจายค่าจ้างครับ (DDT) 2009-09-252009-09-289431
 
กระทู้ปกติโดนไล่ออกจากงาน ได้เงินชดเชยอะไรบ้าง (cedia) 2009-09-242009-09-2619961
 
กระทู้ปกติO.T (naka) 2009-09-242009-09-289551
 
กระทู้ปกติขอเลื่อนหรือเปลี่ยนวันทำงาน แทนการสั่งให้หยุดงาน ได้หรือไม่ (สายใจ) 2009-09-222009-09-2311831
 
กระทู้ปกติระยะเวลาในการเก็บเอกสารทางแรงงาน (จอมสงสัย) 2009-09-222009-09-2337981
 
กระทู้ปกติลาป่วยครบ30แล้ว (คนป่วย) 2009-09-212009-09-219821
 
กระทู้ปกติขอโอนย้ายแผนกเอง ตำแหน่งลดลง จะยังมีสิทธิเรียกเงินค่าตำแหน่งได้หรือไม่ (indy) 2009-09-212009-09-2113791
 
กระทู้ปกติเบียขยัน (นางสาว) 2009-09-212009-09-2414081
 
กระทู้ปกติปัญหาค้ำประกันการทำงาน (jarr) 2009-09-212009-09-219801
 
กระทู้ปกติดูทีวี (อรวีร์) 2009-09-202017-07-039221
 
กระทู้ปกติเรียกว่า โดนกลั่นแกล้ง ได้ไหม?? (ลูกจ้างผู้ เรียกร้อง) 2009-09-202009-09-2410851
 
กระทู้ปกติหากฝ่ายบุคคลกลับทำผิดเองจะทำอย่างไงดี (แต่มันรำคาญนะ...) 2009-09-192009-09-209591
 
กระทู้ปกติกรณีออกกฏข้อบังคับว่าลงโทษลดเงินเดือน/ลดตำแหน่ง ทำได้หรือไม่ (NISA) 2009-09-172009-09-1821061
 
กระทู้ปกติวันหยุดพักผ่อนประจำปี (แมว) 2009-09-162009-09-229081
 
กระทู้ปกติปลดพนักงาน (ผู้อยากรู้) 2009-09-152009-09-208731
 
กระทู้ปกติทำผิดเหมือนกันลงโทษต่างกัน (แอม) 2009-09-152009-09-1710081
 
กระทู้ปกติลาป่วยต่อเนื่อง คร่อมวันหยุด (หมูน้อย) 2009-09-142009-09-1714681
 
กระทู้ปกติทุจริตแลละยักยอกทรัพย์ (กนกกร) 2009-09-132009-09-179451
 
กระทู้ปกติอายัดเงินเดือนลูกจ้าง (ไพรัช) 2009-09-132009-09-139331
 
กระทู้ปกติการโยกย้ายตำแหน่งงาน (Night Auditor) 2009-09-122009-09-1515211
 

<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.