dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!ยินดีต้อนรับสู่กระดานสนทนา Sombatlegal

กระดานสนทนานี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่าน
โปรดตั้งกระทู้ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์


<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติการลาป่วยตามใบรับรองแพทย์ (m) 2014-09-062014-09-076722
 
กระทู้ปกติเสียหายร้ายแร้งหรือไม่ (หัวหน้างาน) 2014-09-012014-09-028482
 
กระทู้ปกติสวัสดิการพนักงานหลังประกาศเลิกกิจการ (พนักงาน) 2014-08-252014-08-266922
 
กระทู้ปกติขอเกษียณก่อนกำหนด (ภาวนา) 2014-08-072014-08-098972
 
กระทู้ปกติลาคลอด (tarn) 2014-07-042014-07-076242
 
กระทู้ปกติขออีกข้อนะคะ (HR) 2014-06-122014-06-166472
 
กระทู้ปกติสัญญาว่าจ้าง กับช่วงทดลองงาน (จิงโจ้น้อย) 2014-05-252014-05-2713652
 
กระทู้ปกติอายุความ การนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มเติม (ตาล) 2014-05-232014-05-2617242
 
กระทู้ปกติลาป่วยบ่อย (บุคคล) 2014-03-242014-03-299082
 
กระทู้ปกติเจ้านายขอลดเงินเดือน (คนไทยไกลบ้าน) 2014-03-112014-03-129232
 
กระทู้ปกติการคิดค่าจ้างไม่เต็มเดือน (Payroll มือใหม่) 2014-02-242014-02-257682
 
กระทู้ปกตินายจ้างจะเปลี่ยนแปลงสวัสดิการและเปลี่ยนวันตัดยอดเงินเดือน (Gowell) 2014-02-202014-02-2710372
 
กระทู้ปกติการบอกเลิกจ้างเนื่องจากบริษัทปิดกิจการด้วยวาจา (ทิพย์วรรณ) 2014-01-252014-01-287782
 
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะ (pook) 2013-12-252013-12-268052
 
กระทู้ปกติพนักงานเจตนาส่อไปในทางลักทรัพย์ (ER) 2013-12-252013-12-257802
 
กระทู้ปกติเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม (ทีร่า) 2013-09-302013-09-309542
 
กระทู้ปกติปรึกษา ต้องการขอยกเลิกสัญญา (จบกันที) 2013-09-172013-09-197492
 
กระทู้ปกติการเลิกจ้างกรณีสัญญาจ้างมีกำหนดเวลาแน่นอน (อรวีร์) 2013-09-132013-09-138332
 
กระทู้ปกติปฏิเสธลายเซ็นต์ (บุคคลใหม่) 2013-09-092013-09-107882
 
กระทู้ปกติคำพิพากษาฏีกาที่ 2364 และ คำพิพากษาฏีกาที่ 6238 เป็นบรรทัดฐาน update แล้วใช่ไหม (เค) 2013-09-042013-09-0710992
 
กระทู้ปกติมาสาย...แต่โดนใบเตือน...มันใช่ไหม่ (Apinya) 2013-08-152013-08-1613132
 
กระทู้ปกติการเปลี่ยนวันจ่ายค่าแรง (kalorn) 2013-07-292014-09-278012
 
กระทู้ปกติการลาหยุดไปตรวจครรภ์ครึ่งวัน ถือเป็นวันอะไร (ชาติ) 2013-07-152013-07-2311672
 
กระทู้ปกติพนักงานไม่ลาออกล่วงหน้า 1 เดือนตามกฎบริษัท (ทรงศักดิ์) 2013-07-092016-11-2610882
 
กระทู้ปกติกรณีที่หยุดงานเพราะเจ็บท้อง ใกล้คลอด แต่ยังไม่คลอดแล้วกลับมาทำงานตามปกติ วันที่หยุดไปถือเป็นการลาคลิ (supa) 2013-07-022013-10-1110232
 
กระทู้ปกติได้รับเงินว่างงานมา2ปีแล้วแต่จู่โดนหนังสือเรียกคืนทั้งที่ทำถูกต้อง (คนโง่) 2013-06-232013-09-069202
 
กระทู้ปกติกฎหมายแรงงาน วันหยุด ค่าล่วงเวลา (พี) 2013-06-172013-06-2019962
 
กระทู้ปกติการบรรจุลูกจ้างรายวันเป็นพนักงานประจำ (sonia) 2013-06-132013-06-1411462
 
กระทู้ปกติโดนเลิกจ้างก่อนเริ่มงานฟ้องได้หรือไม่ (ตอง) 2013-06-072013-08-1112442
 
กระทู้ปกติช่วงทดลองงาน (euro land) 2013-05-102013-06-269362
 

<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.