dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!ยินดีต้อนรับสู่กระดานสนทนา Sombatlegal

กระดานสนทนานี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่าน
โปรดตั้งกระทู้ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์


<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [116] 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติค่าชดเชยให้ออกจากงาน (ช่วยตอบด้วยครับ) 2008-02-122008-02-1519261
 
กระทู้ปกติลาป่วยเกิน 3 วัน ไม่มีใบรับรองแพทย์ (ชยากร) 2008-02-112008-02-1513601
 
กระทู้ปกติขอคำปรึกษาเรื่องปัญหาการกั้นผนังบ้านที่ซื้อจากบังคับคดี (โต) 2008-02-082008-02-0810751
 
กระทู้ปกติตัวอย่างสัญญาเลิกจ้าง (นงราม) 2008-02-072009-10-2975444
 
กระทู้ปกติมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่ (อรัญ) 2008-02-072008-02-0710901
 
กระทู้ปกติการให้พนักงานยินยอมลดเงินเดือน (KC) 2008-02-072008-02-0720531
 
กระทู้ปกติบริษัทเปลี่ยนเวลาการทำงานโดยไม่ได้สอบถามความสมัครใจ (ผู้เดือดร้อน) 2008-02-062008-02-079801
 
กระทู้ปกติเวลาทำ โอที (อุดร) 2008-02-062018-04-0489866
 
กระทู้ปกติค้ำประกันให้เพื่อนเข้าทำงาน! (ผักกาด) 2008-02-062008-02-0713471
 
กระทู้ปกตินายจ้างให้เซ็นต์สัญญาจ้างงานใหม่ไม่เซ็นต์ได้มั๊ย (pran) 2008-02-062008-02-0710201
 
กระทู้ปกติลาไปตรวจภ์ ตามกำหนดแพทย์ (นัน) 2008-02-052008-02-0710061
 
กระทู้ปกติลาป่วยเกิน 90 วัน (ธีรเดช) 2008-02-052008-02-0511531
 
กระทู้ปกติเคลมภาษีคืนได้หรือไม่ (ผู้สูญเสีย) 2008-02-052008-02-0821921
 
กระทู้ปกตินายจ้างไม่จ่ายคอมมิชชั่นตามที่ตกลง (พริม) 2008-02-042011-12-1320992
 
กระทู้ปกติการเลิกจ้างด้วยวาจามีผลทางกฎหมายหรื่อไม่ (เด็กชลบุรี) 2008-02-042008-02-1413801
 
กระทู้ปกติไม่ผ่านการทดลองงานแต่ทำสัญญาต่อเดือนต่อเดือนแล้วเลิกจ้างจะได้ชดเชยไหม (เอก) 2008-02-012008-02-0212371
 
กระทู้ปกติใบสลิปเงินเดือน (ผู้อยากทราบ) 2008-02-012018-04-1791524
 
กระทู้ปกติถูกยกเลิกการจ้างงาน กรณีนี้ควรได้ค่าอะไรบ้างครับ (ขอคำแนะนำ) 2008-01-312008-02-0215421
 
กระทู้ปกติสัญญาจ้างงาน (สับสน) 2008-01-312008-11-1726322
 
กระทู้ปกติค่าล่วงเวลา (ผู้ไม่รู้) 2008-01-312008-02-1513251
 
กระทู้ปกติการทำงานล่วงเวลา (HR) 2008-01-312008-06-1737261
 
กระทู้ปกติการเปลี่ยนสถานะค่าจ้างและลดค่าจ้าง (นายสมชาย บัวยฤทธิ์) 2008-01-302008-02-0112851
 
กระทู้ปกติควบรวมกิจการ (ร่วมทุน) 2008-01-302008-02-0114731
 
กระทู้ปกติบริษัทปิดกิจการบังคับให้ทำงาน (ลูกจ้างผู้ถูกบังคับ) 2008-01-292008-01-2911771
 
กระทู้ปกติอย่างนี้ถึงขั้นให้ออกจากงานได้หรือไม่ (แฮป) 2008-01-292008-03-2122581
 
กระทู้ปกติข้อกฎหมาย (เด็กระยอง) 2008-01-292008-05-3012481
 
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องสัญญากู้ยืมเงินครับ (ตั้มมี่) 2008-01-282008-01-2916021
 
กระทู้ปกติกฎบริษัทแบบยี้ ผิดกฎหมายหรือป่าวค่ะ (ขอบคุณค่ะ) 2008-01-282008-01-2911471
 
กระทู้ปกติลาป่วย แต่เพิ่งเริ่มงานเดือนแรก (นัน) 2008-01-252008-01-2513581
 
กระทู้ปกติไม่มีวันหยุด (ผู้เดือดร้อน) 2008-01-252008-01-259451
 

<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [116] 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.