ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!ยินดีต้อนรับสู่กระดานสนทนา Sombatlegal

กระดานสนทนานี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่าน
โปรดตั้งกระทู้ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์


<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติสัญญาการจ้างงาน (แป้ง) 2007-12-172007-12-2023471
 
กระทู้ปกติโดนคำสั่งย้าย (คนไม่รู้) 2007-12-172007-12-1920331
 
กระทู้ปกติหากมีหนี้สินที่ยั้งคงค้างกับบริษัทเราสามารถลาออกได้ไหม (stock) 2007-12-172007-12-1919361
 
กระทู้ปกตินายจ้างเป็นนิติบุคคลอยู่ต่างประเทศ กฎหมายแรงงานไทยจะใช้บังคับได้หรือไม่ (จันอำพร) 2007-12-172007-12-1724691
 
กระทู้ปกติการตั้งผู้ชี้ขาดแรงงาน (หยดหมึก) 2007-12-162007-12-1725511
 
กระทู้ปกติวีธีการปิดร้านค้าในนามบุคคลธรรมดา (สาวิตรี) 2007-12-132007-12-2331421
 
กระทู้ปกติอยากถามข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจ้างงานว่าจะฟ้องร้องได้ไหม?ด่วนมากค่ะ! (supaporn) 2007-12-122007-12-1320171
 
กระทู้ปกติลูกจ้างรายวัน (ลูกจ้าง) 2007-12-112007-12-1118071
 
กระทู้ปกติจ้างต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ (ก้อง) 2007-12-112007-12-1119891
 
กระทู้ปกติเกี่ยวกับการทำโอที (โฮย่า) 2007-12-092007-12-1124611
 
กระทู้ปกติการลาป่วย (มยุรี) 2007-12-062008-02-1122321
 
กระทู้ปกติการยื่นข้อเรียกร้อง (ต้นกล้า) 2007-12-052007-12-1024921
 
กระทู้ปกติทำโอทีวันที่ 5 ธ้นวาคม ได้กี่แรงครับ:วันพ่อแห่งชาติ (พนักงานรายวัน) 2007-12-052007-12-0731561
 
กระทู้ปกติการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง (มดดำ) 2007-12-052007-12-0856151
 
กระทู้ปกติภาษีหัก ณ ที่จ่ายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีบริษัทปิดกิจการ (เจี๊ยบ) 2007-12-052007-12-2448131
 
กระทู้ปกติลูกจ้างมูลนิธิ สมาคม กับกฎหมายแรงงาน (ลูกจ้าง) 2007-12-032012-03-2633532
 
กระทู้ปกติเรื่องสัญญาเช่าห้องคับ (ปัญญา เสณีตันติกุล) 2007-12-012007-12-0222731
 
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องการเกณฑ์ทหารในระหว่างการทำงาน (ณัฐกิตติ์ ศานติวิริยะสกุล) 2007-11-292008-06-0226981
 
กระทู้ปกติสัญญาว่าจ้าง ที่ระบุการไม่จ่ายค่าชดเชย (ลูกจ้าง) 2007-11-292007-11-2921511
 
กระทู้ปกติคำจัดความคำว่า " ลาป่วย" คือไรบ้าง (( สุนิ )) 2007-11-292007-11-2918531
 
กระทู้ปกติการหักเงินโบนัสจากผู้รับเหมา (nimit) 2007-11-272007-11-2922361
 
กระทู้ปกติเงินชดเชย กรณีเลิกจ้าง (คนทำงาน) 2007-11-262008-07-2547031
 
กระทู้ปกติทำงานชดเชย (หยดหมึก) 2007-11-242007-11-2522291
 
กระทู้ปกติการยินยอมลงนามลดเงินเดือน (อรัญ) 2007-11-242007-11-2520891
 
กระทู้ปกติข้อสงสัย (มดแดง) 2007-11-212007-11-2320571
 
กระทู้ปกติถูกย้ายบริษัท (เจ้าของคนเดียวกัน) นับระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องได้หรือไม่ (คนถูกย้าย) 2007-11-212009-11-1026502
 
กระทู้น่าสนใจกรณีบุดรที่เกิดโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส สามารถใช้ลดหย่อยภาษีได้หรือไม่ (คนไม่มีดวง) 2007-11-182017-04-105585141
 
กระทู้ปกติถูกเลิกจ้างโดยบริษัทแม่ ส่วนพนักงานเป็นซัพคอนจะได้รับค่าชดเชยหรือไม่ (คนไม่มีดวง) 2007-11-182011-06-1824243
 
กระทู้ปกติการเลิกจ้าง (สมชาย นุ่มสุข) 2007-11-162007-11-1721581
 
กระทู้ปกติอยากถามว่าเงินประกันที่วางต่อศาลเราสามารถขอถอนคืนได้หรือไม่ (เด็กบ้านนอก) 2007-11-152007-11-1621311
 

<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.