dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!ยินดีต้อนรับสู่กระดานสนทนา Sombatlegal

กระดานสนทนานี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่าน
โปรดตั้งกระทู้ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์


<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติกลุ่มบริษัทแม่ ควบรวมบริษัทลูก 2 แห่ง ลูกจ้างสามารถปฏิเสธและรับค่าชดเชยได้หรือไม่ (ทรงศักดิ์) 2013-08-072013-08-097051
 
กระทู้ปกติการเลิกสัญญากับนายจ้าง แล้การฟ้องร้องของนายจ้าง (ลูกจ้าง) 2013-08-012013-08-036666
 
กระทู้ปกติสอบถามเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (สุชาดา เลี้ยงดีศรีสุข) 2013-07-312013-07-316061
 
กระทู้ปกติการเปลี่ยนวันจ่ายค่าแรง (kalorn) 2013-07-292014-09-275482
 
กระทู้ปกติลดเงินและตำแหน่ง****** (miss) 2013-07-262013-07-278761
 
กระทู้ปกติการโยกย้ายเวลาเข้างาน (กวิล) 2013-07-192013-07-236041
 
กระทู้ปกติการฟ้องเอาผิดกับลูกจ้าง แต่ไม่เคยเซ็นต์สัญญาจ้าง ทำได้หรือไม่ (ศลิษา) 2013-07-152013-07-157231
 
กระทู้ปกติการลาหยุดไปตรวจครรภ์ครึ่งวัน ถือเป็นวันอะไร (ชาติ) 2013-07-152013-07-237872
 
กระทู้ปกติสัญญาจ้างเอาเปรียบลูกจ้าง (คนลำบาก) 2013-07-122013-07-136161
 
กระทู้ปกติสัญญาจ้างห้ามไปทำงานที่เป็นบ.คู่แข็งหรือกิจการที่เป็นลักษณะเดียวกันหลังลาออกจากที่เดิมมีความผิดจริงห (คนว่างงาน) 2013-07-112013-07-148823
 
กระทู้ปกติลาออกก่อนกำหนด 30 วัน (สุกัญญา) 2013-07-112013-07-125801
 
กระทู้ปกติสอบถามกรณีโดนย้ายงาน* (นู๋เป็ด) 2013-07-092013-07-126211
 
กระทู้ปกติพนักงานไม่ลาออกล่วงหน้า 1 เดือนตามกฎบริษัท (ทรงศักดิ์) 2013-07-092016-11-266872
 
กระทู้ปกติกรณีที่หยุดงานเพราะเจ็บท้อง ใกล้คลอด แต่ยังไม่คลอดแล้วกลับมาทำงานตามปกติ วันที่หยุดไปถือเป็นการลาคลิ (supa) 2013-07-022013-10-116882
 
กระทู้ปกติกรณีลาคลอดไม่ถึง45วัน มีสิทธิ์ได้รับค่าสงเคราะห์45วันจากนายจ้างหรือไม่ (123) 2013-06-282013-06-285041
 
กระทู้ปกติการแจ้งไม่ผ่านทดลองงาน จะต้องแจ้งเมื่อไร (ริน) 2013-06-262013-06-278371
 
กระทู้ปกติการรับเงินชดเชยกรณีลาออก (บุญฑริก) 2013-06-262013-06-277141
 
กระทู้ปกติการเลิกจ้าง (บุคคลใหม่) 2013-06-242013-06-245971
 
กระทู้ปกติได้รับเงินว่างงานมา2ปีแล้วแต่จู่โดนหนังสือเรียกคืนทั้งที่ทำถูกต้อง (คนโง่) 2013-06-232013-09-065962
 
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องการแจ้งลาออกล่วงหน้า กรณีทำงานยังไม่ถึง 1 เดือนค่ะ (นู๋จุก) 2013-06-212013-06-215361
 
กระทู้ปกติขาดงานเกิน 3 วัน บริษัทไม่ให้เขียนใบลาออก (น้ำสวย) 2013-06-202013-06-207421
 
กระทู้ปกติเกี่ยวกับการคบซ้อน(ยังไม่แต่งงาน) (มานะ) 2013-06-192013-06-195391
 
กระทู้ปกติกฎหมายแรงงาน วันหยุด ค่าล่วงเวลา (พี) 2013-06-172013-06-2015792
 
กระทู้ปกติปัญหาค่าชดเชย (nattapon) 2013-06-172013-06-205753
 
กระทู้ปกติการบรรจุลูกจ้างรายวันเป็นพนักงานประจำ (sonia) 2013-06-132013-06-147762
 
กระทู้ปกติสัญญาจ้างแรงงาน (aoffee) 2013-06-112013-06-118631
 
กระทู้ปกติการคิดอกเบี้ย (สมควร) 2013-06-102013-06-115961
 
กระทู้ปกติโดนเลิกจ้างก่อนเริ่มงานฟ้องได้หรือไม่ (ตอง) 2013-06-072013-08-118842
 
กระทู้ปกติเงินช่วยเหลือจากการฟ้องร้องที่ต้องออกจากงาน (tomo) 2013-06-072013-06-075131
 
กระทู้ปกติพิสูจน์ได้ว่าป่วยเท็จ ผิดร้ายแรงหรือไม่ (ER) 2013-06-052013-06-055741
 

<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.