dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!ยินดีต้อนรับสู่กระดานสนทนา Sombatlegal

กระดานสนทนานี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่าน
โปรดตั้งกระทู้ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์


<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติลาออก (เอนก) 2010-11-032010-11-0813182
 
กระทู้ปกติสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา (ธนารักษ์) 2010-11-022010-11-0319781
 
กระทู้ปกติลาออกโดยไม่ยื่นใบลาออก (เอกวิทย์) 2010-11-022010-11-0330102
 
กระทู้ปกติบริษัทเลิกจ้างและให้เซ็นใบลาออกโดยที่มีหนังสือเตือน (คนทำงานหนักได้ค่าจ้างน้อย) 2010-11-012010-11-1414951
 
กระทู้ปกติเงินสวัสดิการต่าง ๆ ที่บริษัทให้ ถ้าพนักงานลาออก สามารถตัดออกได้หรือไม่ (บุคคลมือใหม่) 2010-10-312010-11-0114581
 
กระทู้ปกติจะได้ค่าชดเชย+ค่าหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า ด้วยหรือไม่ (ลูกจ้างตำแหน่งเล็กๆ) 2010-10-302010-11-0112871
 
กระทู้ปกติการแจ้งออกกรณีพนักงงานขาดงานเกิน 3 วันขึ้นไปโดยไม่ติดต่อกลับ (มือใหม่อ่อนหัด) 2010-10-302010-11-1424451
 
กระทู้ปกติทางบริษัทไม่คืนเงินประกัน (พนักงานตาดำๆ) 2010-10-292010-11-1414621
 
กระทู้ปกติสิทธิประกันสังคม (amp) 2010-10-292010-11-149301
 
กระทู้ปกติค่าชดเชยการเลิกจ้าง (หมวย) 2010-10-282010-10-3012051
 
กระทู้ปกติเงินประกันสังคม (Tammy) 2010-10-282012-04-0426222
 
กระทู้ปกติบริษัทให้พนักงานทุกคนเขียนใบลาออก (noi) 2010-10-282010-10-3011871
 
กระทู้ปกติเรียนท่านที่ปรึกษา (bk) 2010-10-272010-10-3130266
 
กระทู้ปกติลูกจ้างไม่เหมาะสมกับงาน (ลูกจ้าง) 2010-10-272010-10-3011041
 
กระทู้ปกติหากมีใบหมอนัดตรวจถือเป็นลาอะไร (Tammy) 2010-10-272011-04-0438934
 
กระทู้ปกติการออกจากงานก่อนครบกำหนด (เด็กน้อย) 2010-10-262010-10-2712741
 
กระทู้ปกติขอคำตอบให้กระจ่างแจ้ง เกี่ยวกับ หลักการณ์ การทำงาน ล่วงเวลา ครั้บ (อย่าอยู่อย่างอยาก) 2010-10-262010-10-2712061
 
กระทู้ปกตินายจ้างเป็นคนไทยพาลูกจ้างคนไทยไปทำงานในต่างประเทศ (nguan) 2010-10-262010-10-279891
 
กระทู้ปกติการขอลาออกจากงานก่อนการสิ้นสุดสัญญาจ้าง (sanguan) 2010-10-262010-10-2716001
 
กระทู้ปกติเรียนถามการนับชั่วโมงทำงานในวันหยุดประเพณีที่ตรงกับวันทำงานปกติในตารางกะ (เดี่ยว) 2010-10-232010-10-2714541
 
กระทู้ปกติบริษัทบังคับให้เซ็นสัญญา (คนร้อนใจ) 2010-10-232010-10-2715261
 
กระทู้ปกติการขยายเกษียณอายุงาน (ลลิตา) 2010-10-222010-10-2717161
 
กระทู้ปกติโดนบีบให้ลาออก (spock) 2010-10-212010-10-2214302
 
กระทู้ปกติการทำหนังสือตักเตือน (woody) 2010-10-212010-10-2224541
 
กระทู้ปกติสอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มระเบียบบริษัทหน่อยครับ (gatekeeper) 2010-10-212010-10-2113451
 
กระทู้ปกติรับพนักงานใหม่มาทำงาน 1 วันแต่ขอลาป่วยยาวทำไงดีครับ (คนเพิ่งเจอเคสนี้) 2010-10-202010-10-2118231
 
กระทู้ปกติทำงานครบสัญญาจ้าง แต่บริษัทให้เขียนใบลาออก ?? (พนง.น้อย) 2010-10-202010-10-2011152
 
กระทู้ปกติจัดที่พักในบริษัทให้พนักงาน (บุคคล) 2010-10-202010-10-2115243
 
กระทู้ปกติการจดทะเบียนสหภาพ (ก่อการ) 2010-10-192010-10-278851
 
กระทู้ปกติเรียนท่านที่ปรึกษา (bk) 2010-10-192010-10-2010432
 

<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.