dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!ยินดีต้อนรับสู่กระดานสนทนา Sombatlegal

กระดานสนทนานี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่าน
โปรดตั้งกระทู้ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์


<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติสลับวันหยุด (T) 2010-06-172010-06-2243816
 
กระทู้ปกติการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขประกันสุขภาพ (สงสัย) 2010-06-172010-06-178711
 
กระทู้ปกติคิดค่าล่วงเวลาวันหยุด จำเป็นต้องทำงานเกิน 8 ชม. หรือไม่ (yoki) 2010-06-172010-06-2116503
 
กระทู้ปกติการคำนวณเงินเดือนกรณีลาโดยไม่รับเงินเดือน กรณีวันลาหมด (น้อง) 2010-06-172010-06-1719921
 
กระทู้ปกตินายจ้างกลั่นแกล้ง (ไพศาล) 2010-06-162010-06-1910121
 
กระทู้ปกติเงินช่วยเหลือพิเศษ (Ptip) 2010-06-162010-06-1711021
 
กระทู้ปกติการคิดค่าล่วงเวลาในวันหยุด (kiki) 2010-06-162015-11-30110238
 
กระทู้ปกติบริษัทไม่จ่ายเงินรายได้ เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่อ้างว่ายุ่งกับการย้ายออฟฟิศ จะเช็คให้ทีหลัง (GB) 2010-06-152011-01-1211884
 
กระทู้ปกติบริษัทจะจ้างพนักงานเป็นรายปี (เอมม่า) 2010-06-152010-06-1611472
 
กระทู้ปกติการลาออกฉุกเฉิน (นเรศ) 2010-06-152010-06-2720154
 
กระทู้ปกติไม่จ่ายค่าจ้างในวันที่ขาดงาน (KAN) 2010-06-152010-06-1513521
 
กระทู้ปกติค่าล่วงเวลา พนักงานส่งของ (kiki) 2010-06-142010-06-1515023
 
กระทู้ปกติกรณีเลิกจ้าง (pantita) 2010-06-122010-08-0512102
 
กระทู้ปกติการคิดชั่วโมงโอที (บุคคลหลังเขา) 2010-06-112010-06-2166645
 
กระทู้ปกติการลาออกจำเป็นต้องเขียนใบลาก่อนจึงจะมีผลใช่หรือไม่ ? (พนักงาน) 2010-06-102010-06-1214943
 
กระทู้ปกติลูกจ้างยักยอกเงิน นายจ้างแจ้งความคดีอาญาแล้ว นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้หรือไม่ (maltza) 2010-06-102010-06-1115543
 
กระทู้ปกตินายจ้างแก้ไขสัญญาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง (หลานหมอจุฬา) 2010-06-092010-06-1910821
 
กระทู้ปกตินายจ้างไม่ยื่น สปส.6-09 (น้ำหนึ่ง) 2010-06-092010-06-1030071
 
กระทู้ปกติมีรถตู้หลังคาสูง ให้เช่าครับบริการดีมากๆ ทดลองใช้บริการได้ครับ โทร087 704 8666 (boom) 2010-06-092010-06-098870
 
กระทู้ปกติพนักงานลาออกไม่แจ้งล่วงหน้า และฟ้องร้องค่าเสียหาย (ส้ม) 2010-06-082010-06-0919392
 
กระทู้ปกติสัมมนาที่ต่างจังหวัด (PP) 2010-06-082013-10-0316933
 
กระทู้ปกติหมอนัดตรวจครรภ์ควรใช้สิทธลาอะไร (muy) 2010-06-082011-08-1916424
 
กระทู้ปกติใช้งานเกินหน้าที่ (ปฏิภาณ) 2010-06-082010-06-0911751
 
กระทู้ปกติการลาพักร้อน (Patchapong) 2010-06-062010-06-0725842
 
กระทู้ปกติบทลงโทษทางวินัย (แมว) 2010-06-042010-06-0716602
 
กระทู้ปกติไม่แน่ใจว่าถูกโกงหรือเปล่าช่วยตอบด้วยครับ (คนกลัวโดนโกง) 2010-06-042010-07-0213044
 
กระทู้ปกติค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างรายวัน แต่จ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง (ดุ่ยดุ้ย) 2010-06-042010-06-0412941
 
กระทู้ปกติถามเรื่องการลางานค่ะ (น้องเอิงเอย) 2010-06-032010-06-049801
 
กระทู้ปกติกรณีลูกจ้างป่วยเป็นอัมพฤก ไม่สามารถกลับมาทำงานได้อีกแล้ว (สุขุมาภรณ์) 2010-06-032012-10-1517252
 
กระทู้ปกติสั่งพักงาน (HR ผู้อาภัพ) 2010-06-012010-06-0410742
 

<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.