dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!ยินดีต้อนรับสู่กระดานสนทนา Sombatlegal

กระดานสนทนานี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่าน
โปรดตั้งกระทู้ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์


<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติขอวิธีคิดค่าแรงรายวันที่ถูกต้อง (รายวัน) 2010-08-172010-08-1727642
 
กระทู้ปกติลูกจ้างขาดงานไปครึ่งวัน (ลีลา) 2010-08-172010-08-1712121
 
กระทู้ปกติเรื่องมันยาวช่วยเข้ามาอ่าน-ตอบหน่อยค่ะ (เรื่องมันยาว) 2010-08-182010-08-1911651
 
กระทู้ปกติการลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์แค่1วัน (Natthaphicha) 2010-08-182010-08-1920181
 
กระทู้ปกติสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายค่าล่วงเวลาตอนช่วงเวลาพัก (oni) 2010-08-132010-08-1914653
 
กระทู้ปกติการถูกเลิกจ้าง บริษัทฯ เดืยวกัน 2 ครั้ง (เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุน) 2010-08-192010-08-1913931
 
กระทู้ปกติพนักงานไม่เซ็นชื่อรับคำเตือน (bk) 2010-08-202010-08-2014333
 
กระทู้ปกติเรียนถามการย้ายที่ทำงาน (walkin) 2010-08-162010-08-2012231
 
กระทู้ปกติค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม หลักเกณฑ์คิดอย่างไร (เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุน) 2010-08-202010-08-2117351
 
กระทู้ปกติไม่จ่ายวันหยุดประเพณี (nipaporn.w) 2010-08-212010-08-218961
 
กระทู้ปกติรายเดือนหักขาดงานได้หรือเปล่า (เด็กใหม่) 2010-08-212010-08-2121121
 
กระทู้ปกตินับวันลาป่วย จ่ายไม่เกิน 30 วัน ถ้าพนักงานมีสิทธิได้ค่าจ้างในวันอาทิตย์ ต้องนับวันลาด้วยหรือไม่ (คุณพัด) 2009-08-192010-08-2151032
 
กระทู้ปกติการทำงานวันกยุดประเพณี (เดี่ยว) 2010-08-212010-08-229121
 
กระทู้ปกติลูกจ้างหาผู้ค้ำประกันไม่ได้ จึงยอมให้หัก 5%ของเงินเดือนเป็นเงินประกันความเสียหาย (นายจ้าง) 2009-08-042010-08-2437362
 
กระทู้ปกติข้อเรียกร้องสหภาพ (pom) 2010-08-242010-08-2411031
 
กระทู้ปกติการเลิกจ้าง ต้องแจ้งล่วงหน้ากี่วัน (ผู้ต้องการคำชี้แนะ_mm) 2010-08-052010-08-2417912
 
กระทู้ปกติลากิจไม่รับเงิน (ac) 2010-08-252010-08-2510260
 
กระทู้ปกติหลักการคิดเงินเดือน,ค่าครองชีพ,ยานพาหนะ ที่ถูกต้อง (กี้) 2010-08-122010-08-2526903
 
กระทู้ปกติการทำโอที (ออย) 2010-08-252010-08-2517751
 
กระทู้ปกติลงโทษประธานสหภาพ (bk) 2010-08-252010-08-2717348
 
กระทู้ปกติรับจ๊อบ (แก้ว) 2010-08-272010-08-279511
 
กระทู้ปกติสหภาพที่ดีมีจริงหรือไม่ (มือใหม่) 2010-08-202010-08-2815923
 
กระทู้ปกติการลาป่วย (แข) 2010-08-262010-08-3015232
 
กระทู้ปกติผิดสิทธิมนุษยชน ควรดำเนินการอย่างไรกับบริษัท (แมน) 2010-08-282010-08-3010691
 
กระทู้ปกติค่าล่วงเวลา (ดวง) 2010-08-312010-09-0210551
 
กระทู้ปกติเรียนท่านที่ปรึกษา (bk) 2010-09-012010-09-0211614
 
กระทู้ปกติจ่ายค่าโอทีให้ผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมาย (ชัย) 2010-09-032010-09-0311091
 
กระทู้ปกติฟ้องผิดศาล (ลูกจ้างผู้เดือดร้อน) 2010-09-042010-09-0414000
 
กระทู้ปกติพนักงานไม่ยอมมาตรวจฉี่... (มังคุดคัด) 2010-08-202010-09-0514251
 
กระทู้ปกติไม่ผ่านทดลองงาน (สายชล) 2010-08-242010-09-059051
 

<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.