ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

This Column Introการแก้ฟ้องในคดีแรงงานarticle

ในคดีแพ่งนั้น หากโจทก์ประสงค์จะแก้ฟ้องต้องกระทำก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถาน หากโจทก์ปฏิบัติตามกติกานี้ โจทก์ย่อมมีสิทธิแก้ฟ้องได้โดยชอบ

 
เหตุเลิกจ้างที่ไม่ปรากฏในหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาของ ครส. และศาลarticle

ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยยอมจ่ายค่าชดเชยนั้น ในการต่อสู้คดีในศาลในข้อหาเลิกจ้างไม่เป็นธรรมรวมทั้งการต่อสู้คดีที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในข้อหาการกระทำอันไม่เป็นธรรมนั้นไม่มีกฎหมายห้ามมิให้นายจ้างยกเหตุอื่นที่ไม่ปรากฏในหนังสือเลิกจ้างขึ้นมาต่อสู้ ในทางปฏิบัติศาลเองก็พอจะฟังเหตุเลิกจ้างที่ไม่ปรากฏในหนังสือเลิกจ้างบ้างเหมือนกัน แต่กับคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มักไม่ฟังเหตุที่ไม่ปรากฏในหนังสือเลิกจ้างด้วยเห็นว่า มิใช่เหตุเลิกจ้างที่แท้จริง

ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่การพิจารณาของศาลฎีกาarticle

มีคดีเรื่องหนึ่ง ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า ลูกจ้างกระทำการอันเป็นความผิดต่อระเบียบข้อบังคับการทำงาน แล้วพิพากษาว่า นายจ้างเลิกจ้างด้วยเหตุนี้ถือว่าเป็นธรรมแล้ว แต่ลูกจ้างไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ด้วยการโต้เถียงว่า นายจ้างมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการลงโทษทางวินัย เช่น สอบสวนไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนด มิได้ขอขยายเวลาการสอบสวนตามระเบียบ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ศาลฎีกาจะรับพิจารณาให้ลูกจ้างหรือไม่ ?

การถอนฟ้อง กับ คดีแรงงาน

 

          ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงาน มีคำถามที่น่าสนใจ คือ กรณีจำเลยยื่นคำให้การแล้ว โจทก์ขอถอนฟ้อง จำเป็นที่ศาลจะต้องสอบถามความเห็นของจำเลยว่าจะคัดค้านก่อนหรือไม่ ?

เมื่อพนักงานตรวจแรงงานลืมสั่งจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ทำอย่างไรดี ?

 ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างมักพากันไปร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานให้ออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแทนที่จะไปฟ้องคดีต่อศาลโดยทันที ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใด ?

หน้า 2/4
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.