ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

This Column Introปัญหาการชำระดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์article

เมื่อลูกจ้างร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ อ้างว่า นายจ้างเลิกจ้างเนื่องจากเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือเหตุอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และขอให้นายจ้างจ่ายค่าเสียหายให้ ในการออกคำสั่งเหล่านี้ คณะกรรมการฯมักสั่งให้นายจ้างจ่ายเพียงค่าเสียหายเท่านั้น โดยไม่สั่งให้จ่ายดอกเบี้ยไว้ด้วย เมื่อนายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการฯต่อศาล และลูกจ้างเข้าไปเป็นจำเลยร่วมกับคณะกรรมการฯด้วย ในกรณีอย่างนี้ หากลูกจ้างจะฟ้องแย้งไปในคำให้การเรียกดอกเบี้ยเสียเลยจะได้หรือไม่ ?

การชำระเงินเพิ่ม กับ การเรียกคืนเงินเพิ่มarticle

   ในคดีที่ศาลแรงงานพิพากษาให้นายจ้างชำระค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาพร้อมดอกเบี้ยให้ลูกจ้างและยังพิพากษาให้ชำระเงินเพิ่มเนื่องจากเห็นว่า นายจ้างจงใจไม่ชำระโดยปราศจากเหตุอันสมควรอีกด้วย กรณีเช่นนี้ เมื่อนายจ้างอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลฎีกาในประเด็นเงินเพิ่มเพียงประเด็นเดียว โดยยอมชำระเงินตามรายการอื่นๆทั้งหมด รวมทั้งชำระเงินเพิ่มด้วย ด้วยเห็นว่า เงินเพิ่มนั้นมีจำนวนสูงมาก หากจะรอจนกว่าศาลฎีกามีคำวินิจฉัยโดยยังไม่ยอมชำระก็จะใช้เวลานานนับปี ระหว่างที่รอนี้เงินเพิ่มก็จะเดินไม่หยุด หากต้องแพ้คดีในชั้นฎีกาอีก ก็คงต้องจ่ายเงินเพิ่มจำนวนมหาศาล นายจ้างจึงไม่ต้องการเสี่ยงที่จะจ่ายเงินจำนวนมากเช่นนี้ จึงต้องการจ่ายเงินเพิ่มให้ลูกจ้างตามคำพิพากษาของศาลไปเสียก่อน หากต่อมาศาลฎีกาพิพากษาแก้ให้นายจ้างชนะคดีในประเด็นเงินเพิ่ม นายจ้างค่อยมาฟ้องลูกจ้างเรียกเงินเพิ่มที่ชำระไปแล้วคืนภายหลัง กรณีเช่นนี้นายจ้างทำได้หรือไม่ ?

การฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุดarticle

      กรณีใดบ้างที่กฎหมายบัญญัติให้คำวินิจฉัยเป็นที่สุด ?      

หน้า 4/4
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.